Croeso i wefan Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU)

Ar y wefan hon, mae gwybodaeth am asesu'r effaith ar iechyd (HIA) yng Nghymru, newyddion a datblygiadau diweddar. Ein nod yw cynnig adnodd i'r rhai sydd wrthi'n asesu'r effaith ar iechyd ar hyn o bryd, a'r rhai sy'n newydd i'r maes ac yn chwilio am wybodaeth. Cewch fanylion am asesiadau o'r effaith ar iechyd sydd wedi'u cwblhau yng Nghymru ers 1997, a gweithgareddau eraill yr Uned sy'n ymwneud ag asesu'r effaith ar iechyd, yn ogystal â dolenni i adnoddau defnyddiol eraill.

Darllenwch ragor

Goblygiadau Brexit i Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru: Ymagwedd Asesu Effaith ar Iechyd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi Asesiad o'r Effaith ar Iechyd Brexit yn trafod effeithiau posibl Brexit ar iechyd tymor byr, canolig a hirdymor pobl sy'n byw yng Nghymru. Mae'n tynnu sylw at sut y mae'n rhaid i iechyd corfforol a meddyliol y tlotaf, y rhai â chymwysterau addysgol is, y rhai sy'n cael eu cyflogi ym maes amaeth a gweithgynhyrchu sy'n agored i Brexit a'r rhai y mae angen iechyd a gofal cymdeithasol arnynt fod yn ystyriaethau allweddol wrth i'r paratoadau ar gyfer Brexit ddatblygu a pharhau i gael eu datrys hefyd ar ôl unrhyw gytundebau terfynol.

Darllenwch mwy

Canllaw a Teclynnau HIA Hanfodol WHIASU

Mae'r rhan yma o'r wefan yn cynnwys canllaw a teclynnau hanfodol WHIASU. Bydd yr adnoddau yma yn helpu chi i gwblhau HIA o ansawdd uchel. Er bod y teclynnau yma wedi cael ei chreu gan WHIASU i gefnogi dull cyson o HIA yng Nghymru, bydden nhw hefyd yn cymwysiadol i'r arfer o HIA yn rhyngwladol. Os ydych yn newydd i HIA neu'n edrych i atgyfnerthu eich adnabyddiaeth, mae'r tudalen hon yn cynnwys popeth hoffech chi i wybod.

Darllenwch mwy
RT @Lizy_green: Health Impact Assessment: A Comparative Case Study of Sri Lanka and Wales: What Can a Developing Country Learn From the Wel…

dilynwch, hoffwch a rhannwch

Cadwch mewn cysylltiad gyda’r Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru